Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2011 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr  VII /  /11                                Projekt

Rady Gminy Bielice

                                                       z dnia    czerwca  2011 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2011 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180, poz.1111,  Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230,  Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 ) oraz Uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 69, poz.1231 z dnia 8 czerwca 2011 r.), Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:  

                                      

§ 1. Udziela się dotację, w roku budżetowym 2011, Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Bielicach  w wysokości 34.440 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie:

  1. wykonania dokumentacji projektowej - projektu renowacji kościoła pod wezwaniem M.B.Królowej Polski w Bielicach,
  2. wykonania dokumentacji projektowej - projektu renowacji wieży kościoła pod wezwaniem M.B.Królowej Polski w Bielicach.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 24-06-2011 13:55:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 24-06-2011 13:55:12