Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 83, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

U C H W A Ł A Nr VI/35/11

 

R A D Y    G M I N Y     B I E L I C E

 

z dnia 9 czerwca 2011 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej

w ewidencji geodezyjnej numerem działki 83, położonej w obrębie Nowe Chrapowo

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 83 o powierzchni 0,54 ha, położonej w obrębie Nowe Chrapowo.

 

 § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Mordal 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 83, użytek „Bz” - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, o powierzchni 0,54 ha, położona w obrębie Nowe Chrapowo, stanowi własność Gminy Bielice.

Ww. działka w chwili obecnej jest nieużytkiem.

W związku z zainteresowaniem nabycia przedmiotowej nieruchomości, przedkładam niniejszy projekt uchwały zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego do rozpatrzenia przez Radę Gminy Bielice.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 16-06-2011 11:57:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 16-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 16-06-2011 11:57:08