Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

 

 

 

Uchwała Nr ..… / ..… / 11

Rady Gminy Bielice

z dnia ………….. 2011 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 z 2011 r. Nr 32 poz. 159) Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zmienia się obszar opracowania zmiany studium określony na załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 roku.

 

2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały zmieniającej uchwałę nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

 

Ujednolicony tekst i rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice obejmujące cały obszar gminy zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 roku.

Od czasu uchwalenia studium na ręce Wójta Gminy Bielice wpłynęły wnioski w sprawie zagospodarowania terenów nie ujętych w obowiązującym dokumencie. Wójt po rozpatrzeniu złożonych wniosków w sprawie zmiany studium i przeanalizowaniu obowiązujących dokumentów planistycznych oraz przepisów prawa stwierdził konieczność aktualizacji i uzupełnienia obowiązującego studium i dostosowania do obecnych wymogów i możliwych kierunków rozwoju gminy. W związku z powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.

Do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice przystępuje się na wniosek Wójta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 06-06-2011 10:25:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 06-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 06-06-2011 10:25:55