Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kadencja VI

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2011-02-17 11:27:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-02-17 11:22:36
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 2011-02-17 11:19:41
dokument Projekt uchwaly w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018 2011-02-17 11:14:43
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-02-17 11:11:26
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-02-17 11:09:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2011 rok. 2011-02-17 11:07:51
dokument Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 2011-02-17 10:46:30
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA 2011-02-17 10:43:51
dokument Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zdania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa praz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów" 2011-02-17 10:42:38
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 194 położonej w obrębie Swochowo 2011-02-17 10:38:55
dokument Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2011-02-17 10:36:43