Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Terminy posiedzeń komisji przed III sesją Rady Gminy Bielice

 

ZAWIADOMIENIE

o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Bielice

 

Komisje odbędą się w terminach:

1/ Komisja ds Społecznych –21.02.2011r. /poniedziałek/ godz.9.00

2/ Komisja Rewizyjna – 22.02.2011r./wtorek/ godz.8.00

3/Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych– 22.02.2011r./wtorek/godz.10.00

Miejsce posiedzeń–sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Projekt porządku posiedzeń przedstawia się następująco :

1. Sprawy regulaminowe

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

1/ zmian budżetu gminy na 2011 rok,

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018,

3/zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

4/ zaciągnięcia pożyczki na relizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębie Bielice i Parsów",

5/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011,

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 194 położonej w obrębie Swochowo,

7/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice,

8/uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,

9/ dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

10/ powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA,

11/ wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

3.Ustalenie planów pracy komisji na 2011 rok.

4.Zaopiniowanie spraw bieżących oraz informacje:

  • zaopiniowanie pisma Dariusza Gotowskiego skierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy Bielice o podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

5.Zakończenie posiedzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-02-2011 07:45:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-02-2011 07:46:02