Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Wójta Gminy Bielice

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2011-01-12 11:35:21
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dot. przyjęcia projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BIELICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK. 2011-01-12 11:38:06
Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji 2011-01-12 11:43:17
Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe pożarnicze i sprzęt silnikowy eksploatowane w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bielice 2011-05-24 09:28:40
Zarządzenie Nr 6/11 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wybru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Bielice 2011-01-18 13:49:59
Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracownika 2011-02-03 13:04:20
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 lutego 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę 2011-02-04 11:13:11
Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości zaliczki na przygtowanie nieruchomości do sprzedaży 2011-03-14 11:27:24
Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny centralnego ogrzewania mieszkań i podgrzania wody. 2011-03-18 14:35:51
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2011-03-16 12:58:27
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Bielicach 2011-03-16 13:00:36
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Parsów będących własnością Gminy Bielice. 2011-03-18 14:21:05
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 91/4, położonej w obrębie Stare Chrapowo w drodze bezprzetargowej 2011-03-18 14:23:59
Zarzadzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie i przyjęcia Regulaminu Rokowań. 2011-03-18 14:25:44
Zarzadzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach oraz przyjęcia Regulaminu i Warunków Rokowań. 2011-03-18 14:27:30
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia Regulaminu Przetargu. 2011-03-18 14:29:41
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzedzie Gminy w Bielicach. 2011-03-18 14:30:48
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2011 r. 2011-04-26 11:24:20
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Liniach 2011-04-08 10:18:46
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2011 r. 2011-04-08 10:20:12
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia i realizacji kampanii pt. " Zachowaj Trzeźwy Umysł" na terenie gminy Bielice w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. 2011-04-07 10:36:31
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Parsów Gm. Bielice oraz przyjęcia Regulaminu Przetargu 2011-04-26 11:29:51
Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminych oraz urzędów obsługujących te organy i związki o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne w klasie IV stopnia 2011-04-26 11:32:02
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru uzupełniającegobeneficjentów do projektu "Zielone Przedszkole" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru beneficjentów do projektu "Zielone Przedszkole" 2011-06-02 12:38:35
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 maja 2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do przeprowadzenia oględzin upraw i użytków rolnych 2011-07-04 10:59:41
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie i przyjęcia Regulaminu Rokowań. 2011-05-24 08:33:06
Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach oraz przyjęcia Regulaminu i Warunków Rokowań 2011-05-24 08:34:33
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia Regulaminu Przetargu 2011-05-24 08:35:53
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2011 r. 2011-07-04 11:00:45
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. Budowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice 2. Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo oraz budowa sieci wodociągowej w będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów 2011-07-04 11:15:53
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonywanie usług Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu pn.: Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice 2011-07-04 11:18:23
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Parsów Gmina Bielice 2011-07-04 11:22:05
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do polityki rachunkowości 2011-06-27 09:23:08
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w punkcie przedszkolnym "Zielone Przedszkole" 2011-06-29 09:20:57
Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty rolne będące własnością Gminy Bielice 2011-06-29 09:23:06
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego będących własnością gminy 2011-06-29 09:45:34
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do czynności odbioru lokalu użytkowego 2011-07-04 11:25:00
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji odbioru zadania "Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielice". 2011-07-04 11:28:14
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2011-07-08 09:40:47
Zarządzenie Nr 41 /2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2011r. 2011-07-11 15:12:13
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych w czasie obchodów "Święta Chleba" - Bielice 2011 2011-07-08 10:53:16
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie przeznaczenia do psrzedaży nieruchomości położonych w obrębie Parsów i Swochowo będących własnością Gminy Bielice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-07-18 22:37:04
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2011 r. 2011-08-30 11:24:31
Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Bielice 2011-07-25 08:32:53
Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-07-25 08:35:16
Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach 2011-07-25 10:06:27
Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach 2011-07-25 10:08:12
Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Swochowie i Parsowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-08-30 11:28:25
Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 sieprnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 238/1 w udziale 3/100, położonej w obrębie Nowe Chrapowo gm. Bielice 2011-08-30 11:32:39
Zarzadzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-08-30 11:34:50
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie nieruchomości położonych w obrębie Parsów Gmina Bielice 2011-08-24 15:20:52
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Nowe Linie 2011-08-23 08:56:11
Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-30 11:37:29
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2011-08-24 15:19:36
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania czynności kontrolnych 2011-08-30 10:17:11
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 wrzesnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2011r. 2011-09-26 13:07:55
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów 2011-09-26 11:51:02
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2012 r. 2011-11-02 13:05:00
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych 2011-09-21 09:13:03
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Bielice 2011-11-02 13:06:08
Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-11-02 13:07:04
Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie 2011-11-02 13:08:07
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach 2011-11-02 13:09:21
Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 238/1 w udziale 3/100, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-11-02 13:18:20
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach 2011-11-02 13:19:41
Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2011 r. 2011-11-02 13:20:35
Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania czynności spisowych składników majątkowych świetlic wiejskich w miejscowości Bielice, Linie, Chabowo, Nowe Chrapowo 2011-11-02 13:23:42
Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości zaliczki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 2011-11-02 13:24:33
Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2011-10-27 08:55:30
Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Bielicach 2011-11-02 13:26:47
Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Nowym Chrapowie 2011-11-02 13:27:36
Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 października 2011 r. w sprawie systematyczności przekazywania akt zakończonych do zasobu archiwum zakladowego 2011-11-02 13:28:40
Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Liniach 2011-11-02 13:29:58
Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Chabowie 2011-11-02 13:30:46
Zarzadzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2011 r. w srpawie uruchomienia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2011-11-02 13:32:30
Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 295/8, położonej w obrębie Chabowo 2011-12-16 09:09:18
Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numeremi działek 194/5 i 194/6 położonych w obrębie Swochowo 2011-12-16 09:11:13
Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 listopada 2011 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości położonych obrębie Parsów i Swochowo 2011-12-16 09:27:41
Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2011 r. 2011-12-16 09:22:54
Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej 2011-11-25 08:23:43
Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Bielice w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej 2011-12-16 09:38:15
Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2011-12-16 09:40:38
Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Nowe Chrapowo będących własnością Gminy Bielice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-12-16 09:47:33
Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2011-12-07 12:08:15
Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia przerwy świątecznej w punkcie przedszkolnym "Zielone Przedszkole" 2011-12-16 09:51:06
Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Bielice 2011-12-16 09:53:06
Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów i Bielice 2011-12-16 09:55:32
Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-12-16 09:58:56
Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie 2011-12-16 10:01:03
Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Nowym Chrapowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-12-16 10:07:19
Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bielicach 2011-12-16 10:11:32
Zarządzenie Nr 92/2011Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Bielice 2011-12-13 12:20:46
Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2011-12-20 08:58:26
Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2011 r. 2012-02-22 12:00:03
Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numerami działek 194/1 i 194/7, położonych w obrębie Swochowo     2011-12-30 16:48:52
Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Bielice 2012-02-22 11:36:27
Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2012-01-13 08:53:01
Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonwaczym na 2011 r. 2012-02-22 12:06:02