Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

 

Projekt


 

U C H W A Ł A Nr ..............

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 29 grudnia 2010 r.


 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458,z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) w związku z art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Bielice w kwocie 9.375,00 zł. (brutto), na które składają się:

1/ wynagrodzenie zasadnicze - 5.000,00 zł.

2/ dodatek funkcyjny - 1.700,00 zł.

3/ dodatek specjalny 25%wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1.675,00 zł.

4/ dodatek stażowy 20% - 1.000,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/132/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 grudnia 2010 roku.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-12-2010 12:28:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-12-2010 12:28:54