Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XL/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 09 listopada 2010 r.

 

P r o t o k ó ł Nr XL/2010

 

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

 

z dnia 09 listopada 2010 roku

 

Początek sesji – godz.10oo

Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczył pełny skład Rady Gminy Bielice.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice –Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska,Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach- Małgorzata Woronowicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Maria Kopacka, sołtysi wsi:Nowe Chrapowo- Rafał Malinowski, Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak.

Lista obecnosci zaproszonych gosci stanowi zalacznik Nr 2 do protokolu.

Ponadto na sesji obecni byli mieszkańcy gminy Bielice: pan Cezary Tumasz-mieszkaniec wsi Linie i pan Dariusz Gotowski-mieszkaniec wsi Swochowo.

 

Obrady XL sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości i radnych oraz pozostałe osoby przybyłe na dzisiejszą sesję. Przewodniczący przedstawił porzadek XL sesji, do którego nie wniesiono poropozycji zmian Porządeki sesji przedstawiał się nastepująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 2. Przyjecie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Bielice.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku

nieruchomości w 2011 r.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od

środków transportowych na 2011 rok.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

  1. Podsumowanie pracy V kadencji Rady Gminy Bielice.

  2. Wolne wnioski i zapytania.

  3. Zamknięcvie sesji.

 

Ad.2 Porządek XL sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za", który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

 

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXXIX sesji Rady Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od XXXIXsesji, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

 

Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań radnych.

 

 

Ad.7 Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.

 

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił informację dotyczącą analizy złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych oświadczeń majątkowych za 2009 rok, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał informacje dotyczące przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych przez:

1/ Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie- zał. Nr 7 do protokołu oraz Urząd Skarbowy w Stargardzie Szcz.dot.Wójta Gminy Bielice- zał. Nr 8 do protokołu oraz Przewodniczącego Rady -Urząd Skarbowy w Pyrzycach – zał. Nr 9,

2/ Przewodniczącego Rady, jeżeli chodzi o radnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu Rady – załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy stwierdził Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za"

Uchwała Nr XL/217/10 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy stwierdził Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za"

Uchwała Nr XL/218/10 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu..

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011 r.

 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy stwierdził Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011 r.został przyjęty jednoghłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr XL/219/10 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy stwierdził Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok został przyjęty jednoghłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr XL/220/10 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Brak było interpelacji i zapytań.

 

Ad.13 Podsumowanie pracy V kadencji Rady Gminy Bielice.

 

Przewodniczący Rady- Edward Mocarski podsumował pracę obecnej V kadencji Rady Gminy Bielice - załącznik Nr 14 do protokołu.

Wójt – Zdzisław Lech Twardowski podziękował wszystkim, za współpracę w całej mijającej kadencji podkreślając wielkie znaczenie porozumienia, które przyczyniło się do zrealizowania w naszej gminie szeregu inwestycji, na które pozyskano ok.3 mln. 100 tys.zł. środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi to kwotę w przybliżeniu 1.047 zł. na 1 mieszkańca.

Ignacy Maćkowiak w imieniu Zarządu Gminnego PSL i Edwarda Sadłowskiego podziękował Wójtowi Gminy Bielice oraz Radzie Gminy Bielice za czteroletnią współpracę życząc kandydatom na następną kadencję powodzenia, a radnym którzy już kandydują powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

 

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski podziękował Wójtowi i Przewodniczącemu Rady za zgodną pracę w mijającej kadencji.

Radny Jan Kazimierz Geldner słowa podziękowania skierował do Wójta, Przewodniczącego Rady, pracowników urzędu i jednosterk organizacyjnych za dobrą współpracę.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach Małgorzata Woronowicz podziękowała za udzielony kredyt zaufania przez Wójta oraz radnych, oraz za wsparcie w mijającej V kadencji.

Radni oraz Wójt otrzymali pamiątkowe książki

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XL sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.10 zamknął Przewodniczący Rady – Edward Mocarski.

Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:46:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:46:32