Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011r.

                                                                                                                                                      PROJEKT

  UCHWAŁA Nr ...........

  RADY GMINY BIELICE

    z dnia …………………2010r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości  w 2011r.

 

Na podstawie art. 5 ust.1 i art.7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 , Nr 96 poz. 620/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

 

 

 

L.P.

 

 

Przedmiot opodatkowania

                                    

 

Stawki 

obowiązujące w 2010r. Proponowane na  2011r.      (w zł)

1.

 

a)

 

 

b)

 

 

c)

 

Od gruntów:

 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

 

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni

 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni

 

 

  

 

    

 

   

 

 

 

  0,65

 

 

   3,70

 

 

    0,20

 

2.

 

a)

 

b)

 

 

 

c)

 

 

d)

 

 

e)

 

Od budynków lub ich części:

 

mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej

 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej

 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

 

 

 

  

 

 

   

 

     

 

     

 

 

   

 

 

 

    0,50

 

 

 

   18,00

 

 

     9,00

 

 

     3,50

 

 

 

     5,50

 

3)

 

Od budowli – ich wartość określona na podstawie art.4 ust. 1. pkt. 3. i ust . 3-7.

 

                 2%

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i   

      wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2011r.

 

 

 

Uzasadnienie: Przedstawiam propozycję pozostawienia tegorocznych stawek na rok następny z dotychczasowymi zwolnieniami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 08-11-2010 18:26:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 09-11-2010 09:32:46