Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010 - 2020

 

Projekt

 

 Uchwała Nr ..........................

Rady Gminy Bielice

z dnia 22 października 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010 – 2020.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr

162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr157,poz.1241, z 2010 r. Nr 28,poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106,poz.675) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1.Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010 – 2020” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/100/04 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004-2013.

  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Strategia jest dokumentem zarządzania operacyjnego i podstawą do opracowywania dokumentów niezbędnych przy aplikowaniu o środki unijne na realizację planowanych przez Gminę projektów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-10-2010 10:54:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-10-2010 10:54:49