Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

                  
 
 
                                   Z A W I A D O M I E N I E
 
 
    Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Bielice na dzień 30 marca 2010 roku/ wtorek/ na godz.10.00.
Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
Porządek sesji przedstawia się następująco :
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdania z dzialalności Policji za rok 2009.
5.Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach za rok 2009.
6.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Spolecznej w Bielicach za rok 2009.
7.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za rok 2009.
8.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie wydatków poniesionych na szkolenia radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Bielice.
9.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXXI sesji Rady Gminy Bielice.
10.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
13. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.
14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice.
15.Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok.
16.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Linie.
17.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo.
18.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 139/13 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo oraz działek Nr 517/14 i 517/18 położonych w obrębie geodezyjnym Babin.
19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.Wolne wnioski i zapytania
21.Zamknięcie sesji.
 
 Przewodniczący Rady
Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-03-2010 07:45:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-03-2010 07:46:26