Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy

                                            ZAWIADOMIENIE
 
 
    Uprzejmie zawiadamiam, że 29 grudnia 2009 roku /wtorek /o godz.9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice.
Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach.
Projekt porządku posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Sprawy regulaminowe
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach
1/ zmian budżetu gminy na 2009 rok./projekt uchwały będzie przedłożony na posiedzeniach komisji/.
2/zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
3/. zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie.
4/ nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo
5/. nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6, 238/2,238/5 położonych w obrębie Swochowo.
6/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice.
7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów.
8/ zwolnień w podatku od nieruchomości.
9/ utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji.
10/ ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy.
11/określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
12/ wyrażenia zgody na realizację projektu „Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice” o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII ”Promocja integracji społecznej działania 7.3.”Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13/ ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok.
14/uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010./projekt uchwały budżetowej przekazano na XXIX sesji Rady Gminy Bielice/
15/. rozpatrzenia skargi pani Wandy Bonarskiej/projekt uchwały będzie przedłożony na sesji po przeanalizowaniu przez komisje Rady Gminy/.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2010.
4. Zaopiniowanie spraw bieżących oraz informacje
5. Zakończenie posiedzenia.
 
 
 
 
 
                                          
                                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                     
                                                                                                                                              Mariusz Adam Przepiórka
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:47:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:47:00