Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

                                   Z A W I A D O M I E N I E
 
    Uprzejmie zawiadamiam, że 30 grudnia 2009 roku/ środa / o godz.10 oo odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Bielice.
Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
Porządek sesji przedstawia się następująco : :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania DIROW na temat działalności stowarzyszenia.
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Bonarskiej/projekt uchwały będzie przedłożony na sesji po przeanalizowaniu przez komisje Rady Gminy/.
6. Informacja dotycząca pozyskanych i planowanych do pozyskania przez gminę środków z zewnętrznych źródeł finansowania.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie realizacji zaplanowanych inwestycji w 2009 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.
9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na 
 XXIX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok./projekt uchwały będzie przedłożony na posiedzeniach komisji/.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie.
14. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo
15. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6, 238/2,238/5 położonych w obrębie Swochowo.
16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice.
17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów.
18. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
19. Projekt uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji.
20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy.
21. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice” o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII ”Promocja integracji społecznej działania 7.3.”Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok.
24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010
25. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2010.
26. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bielice na rok 2010. /projekt uchwały będzie przedłożony na posiedzeniach komisji/.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Wolne wnioski i zapytania. 
29. Zamknięcie sesji.
                           
 
                                                                        Przewodniczący Rady
 
                                                                                       Edward Mocarski
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:44:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:44:46