Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etetu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy

 
                                                                                                                         Projekt
UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELICE
z dnia ………..
 
 
w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 42, ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 145, poz. 917, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 227, poz. 1505, Nr 247, poz. 1821, z 2009 roku Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67 poz. 572)
Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Nauczycielom prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu tzw. etat łączony, ustala się pensum proporcjonalnie do łączonej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2.      Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 Karta Nauczyciela.
3.      Zasady ustalania wymiaru etatu składającego się z różnego wymiaru pensów przedstawia następujący wzór:
 
W = ( X1 + X2 ) : [ ( X1 : Y 2) + ( X2 : Y2) ]
 
gdzie:
 
X1 , X2 oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,
Y1, Yoznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych dla stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 5.
 
Przykładowe sposoby naliczania pensum:
 
a)      Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 wg pensum 18 godzinnego i 11 godzin wg pensum 22 godzinnego – 9/18 + 11/22 = 0,5 + 0,5 = 1 – tygodniowy wymiar zajęć wynosi 20 godzin, brak godzin ponadwymiarowych.
b)      Nauczyciel realizujący łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego – 6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14 jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący określa zasady tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w ust.3.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:39:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:39:54