Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

                                                                                                                      Projekt
 
                          UCHWAŁA Nr ............
           
                       Rady Gminy Bielice
  
                       z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
                       
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 1111 i Nr 223, poz. 1458;z 2009 r. Nr 22, poz. 420) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251 , poz. 1847;z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56,poz. 458 i Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241) z uwzględnianiem obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. ( M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1)     nieruchomości lub ich części stanowiące mienie Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie podlegające zwolnieniom, o których mowa w ustawie, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub oddanych w posiadanie zależne podmiotom innym niż jednostki organizacyjne gminy,
2)     budynki gospodarcze gospodarstw rolnych przekazanych za rentę lub emeryturę będące w posiadaniu emerytów i rencistów niewykorzystywane do prowadzenia:
a) gospodarstwa rolnego,
b)działów specjalnych produkcji rolnej,
c) działalności leśnej,
d) działalności gospodarczej    
powierzchnię do 100 m2 w 50% ustalonej stawki, od pozostałej powierzchni powyżej 100 m 2 całkowicie
3)     budynki mieszkalne lub ich części stanowiące własność bądź będących w posiadaniu podatników podatku rolnego w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy o podatku rolnym, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:37:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:37:51