Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja XXX

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo - gmina Bielice 2009-12-23 12:22:26
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji 2009-12-23 12:06:45
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie 2009-12-23 11:53:37
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo 2009-12-23 11:50:22
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6,238/2,238/5 położonych w obrębie Swochowo 2009-12-23 11:45:12
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów 2009-12-23 11:41:18
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok 2009-12-23 11:34:27
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice" o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej, działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-12-23 11:31:13
dokument Projekt uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozawiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przecwidziałania Narkomanii na rok 2009 2009-12-23 07:42:42
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etetu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy 2009-12-23 07:39:54
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2009-12-23 07:37:51
dokument Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 2009-12-23 07:34:11