Uchwały Rady Gminy za 2009 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIX/159/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi PHUP BRO sp. zo.o. Babinek 2009-12-03 12:08:56
Uchwała Nr XXIX/161/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice 2009-12-03 12:19:11
Uchwała Nr XXIX/162/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Bielice 2009-12-03 13:20:22
Uchwała Nr XXIX/163/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w 2010 r. 2009-12-03 12:27:32
Uchwała Nr XXIX/164/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok 2009-12-03 12:44:43
Uchwała Nr XXIX/165/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice. 2009-12-03 12:43:01
Uchwała Nr XXIX/166/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. w Warszawie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Stare Chrapowo, Bielice, Linie. 2009-12-03 11:41:45
Uchwała Nr XXIX/167/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 72 położonej w obrębie Linie . 2009-12-03 12:23:10
Uchwała Nr XXIX/168/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopad 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 56, położonej w obrębie Chabówko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-12-03 11:30:09
Uchwała Nr XXIX/169/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do partnerstwa i realizacji w partnerstwie projektów: "Sportowa integracja Bielic" oraz "Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży gminy Bielice", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2009-12-03 12:17:28
Uchwała Nr XXIX/170/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług. 2009-12-03 11:31:06