Obwieszczenie dotyczące budowy "Zespołu elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo"

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227) podaje do publicznej wiadomości, że przedsięwzięcie polegające na budowie: „Zespołu elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo” składającego się z trzech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Biura Usług Inwestycyjnych Sp z o.o. DOMREL, ul. Odzieżowa 12c/1, 71 – 502 Szczecin. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bielice.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Bielice zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach oraz Starosty Powiatowego w Pyrzycach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Opinie te nie stwierdzały obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko toteż zostało wydane postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia takiej oceny.

Informacja o tym przedsięwzięciu dostępna jest w Urzędzie Gminy w Bielicach.
Wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy można wnosić na piśmie w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia do dnia 23 grudnia 2009 roku do Urzędu Gminy w Bielicach – pokój nr 10 w godzinach 730 – 1530.
Bielice, 02.12.2009r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 02-12-2009 14:28:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 18-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 02-12-2009 14:30:46