Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

                                     Z A W I A D O M I E N I E
 
    Uprzejmie zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Gminy Bielice odbędzie się 26 listopada 2009 roku /czwartek /o godz.10oo
Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
Porządek sesji przedstawia się następująco :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PHUP BRO Sp. z .o.o Babinek./projekt uchwały będzie przedłożony na sesji po przeanalizowaniu przez komisje Rady Gminy/.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na 
 XXVIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie postępowań przetargowych na zrealizowane zadania inwestycyjne w 2009 roku.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok./projekt uchwały będzie przedłożony na posiedzeniach komisji/.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.
12. Projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Bielice.
13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w 2010 roku.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.
15. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A . w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Stare Chrapowo, Bielice, Linie.
18. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 72 położonej w obrębie Linie.
19. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 56, położonej w obrębie Chabówko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do partnerstwa i realizacji w partnerstwie projektów:” Sportowa integracja Bielic” oraz „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży gminy Bielice”, w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007-2013.
21. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i zapytania. 
24. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                                                                       Przewodniczący Rady
Edward Mocarski
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 18-11-2009 11:38:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 18-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 26-11-2009 09:53:49