Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Oferta sprzedaży nieruchomości gminnych

Działka gruntu z rosnącym starodrzewem parkowym, wchodząca w skład dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego (w okresie powojennym we władaniu państwowego gospodarstwa rolnego). Działka gruntu oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 2/15 (powstała w wyniku podziału działki 2/3), położona w miejscowości Linie, o powierzchni 1,1491 ha.

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bielice. Nieruchomość posiada Księgę wieczystą nr 72122 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

Wartość rynkowa działki gruntu jako prawo własności przysługujące Gminie Bielice obejmuje również walory przyrodnicze rosnącego na tej działce starodrzewu parkowego, który stanowi dużą atrakcyjność działki. Skład gatunkowy drzewostanu (starodrzewu) rosnącego na działce to w zdecydowanej większości dąb. Pozostałe gatunki to jesion, topola-osika, modrzew, grochodrzew, lipa oraz zakrzaczenia. Drzewa wg gatunków dominujących: dąb 140-150 lat, jesion 130 – 140. Działka oznaczona w ewidencji nr 2/15 o powierzchni 1,1491 ha stanowi własność Gminy Bielice. W rejestrze gruntów posiada rodzaj użytku: RIIIb - 0,2597 ha, PsIII - 0,0622 ha, LsIII - 0,7277 ha, WPsIII - 0,0742 ha, WPsIV - 0,0253 ha. Ze względu na położenie działki w sąsiedztwie terenów zabudowanych, jak również ze względu na części składowe – zadrzewienia (starodrzew), które nie są lasem towarowym i drzewostan nie może być pozyskany (nie jest przewidziany do wyrębu). Działka oznaczona nr ewidencyjnym 2/15, położona w obrębie Linie wchodzi w zakres terenów, dla których stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jako: boisko i zieleń parkowa. Dojazd do przedmiotowej działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 2/15 zapewnione będzie przez obciążenie służebnością drogową sąsiadującej działki nr 2/16. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.

Termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ww. działki ustalony został na godzinę 900 na dzień 6 stycznia 2010 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielice.

Cena wywoławcza nieruchomości, dla aktualnego sposobu użytkowania <WRU>,

- wynosi 139.000,00 zł.

- wadium 10.000,00 zł (płatne do 31.12.2009 r.).

 


Kompleks działek niezabudowanych położonych w miejscowości Będgoszcz, położonych przy drodze krajowej nr 3 (E65), w odległości kilkunastu kilometrów od Szczecina. Na trasie Szczecin – Pyrzyce. Działki położone są w sąsiedztwie działek o funkcji mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz usługowej, na obrzeżu miejscowości, w pobliżu jeziora Będgoszcz. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice dla miejscowości Będgoszcz przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem B-RP.MU-41 jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Działki posiadają regularne kształty, korzystne proporcje i płaskie ukształtowanie terenu.Dla działek prowadzona jest Księga Wieczysta NR 6099 przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach.

Termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowych działek ustalony został na dzień 6 stycznia 2010 r. od godz. 915

Działka nr 60/2, o powierzchni 1804 m2, położona w Będgoszczy, cena wywoławcza 66.685,00 zł,

6.668,00 zł (wpłata do 31.12.2009r.).

Działka nr 60/3, o powierzchni 2189 m2, położona w Będgoszczy, cena wywoławcza 71.448,00 zł,

wysokość wadium 7.144,00 zł (wpłata do 31.12.2009r.).

Działka nr 60/4, o powierzchni 1553 m2, położona w Będgoszczy, cena wywoławcza 42.507,00 zł,

wysokość wadium 4.250,00 zł (wpłata do 31.12.2009r.)

Działka nr 60/5, o powierzchni 1813 m2, położona w Będgoszczy, cena wywoławcza 67.012,00 zł,

wysokość wadium 6.700,00 zł (wpłata do 31.12.2009r.).                                                   

Gmina Bielice w swojej ofercie posiada również nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

w drodze przetargu nieograniczonego

 

Działka nr 230, położona w Nowym Chrapowie, o powierzchni 1,23 ha. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej udziału 27/100 części w nieruchomości wspólnej przysługującego Gminie Bielice. Nieruchomość niezabudowana. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta NR 8714 przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach. W nieobowiązującym już planie, nieruchomość wchodziła w zakres terenów określanych jako tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej. Dopuszcza się wprowadzenie nieuciążliwych usług towarzyszących oraz urządzeń drobnej nieuciążliwej dla otoczenia działalności gospodarczej.

Oferowana nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie ewid. Nowe Chrapowo, na obrzeżu miejscowości, w pobliskim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej wsi. Do Bielic – siedziby gminy ok. 7 km. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, położona w sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną i wodociąg. Działka posiada regularny kształt zbliżony do trójkąta i płaskie ukształtowanie.

Cena wywoławcza      40.000,00 zł,

 

Działka nr 247, położona w Bielicach, o powierzchni 0,40 ha. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej udziału 54/200 części w nieruchomości wspólnej zabudowanej przysługującego w Gminie Bielice. Zajmowany udział stanowią następujące pomieszczenia w budynkach gospodarczych:

- obora o pow. użytkowej 145,00 m2,

- stodoła o pow. użytkowej 241,60 m2,

- pralnia i poddasze nad pralnią 29,00 m2.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta NR 9000 przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach. Działka oznaczona w ewidencji numerem 247, położona w Bielicach wchodzi w zakres terenów, dla których stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jako tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej – do dalszego użytkowania. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta i płaskie ukształtowanie terenu. Zlokalizowana jest w kompleksie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, telefoniczną.

Cena wywoławcza 20.000,00 zł,

 

Działka nr 284 położona w Chabowie, o powierzchni 200,00 m2, zabudowana budynkiem byłej remizy. Powierzchnia użytkowa budynku 62,00 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta NR SZ2T/00001648/08/01 przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach. W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jako: zabudowa mieszkaniowa, usługi nieuciążliwe. Przyjęto alternatywny sposób wykorzystania nieruchomości jako: działalność handlową. Miejscowość Chabowo w gm. Bielice położona jest około 2 km od drogi krajowej nr 3 (E65), przy drodze w kierunku Parsowa i Bielic. Oferowana nieruchomość położona jest w centrum wsi, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Dojazd bezpośrednio z drogi wiejskiej (gminnej). Nieruchomość charakteryzuje się nieregularnym kształtem – trapez. Posiada uzbrojenie w energią elektryczną, sieć wodociągową.

Cena wywoławcza 19.350,00 zł,

 

Działka nr 325/4, położona w Bielicach, o powierzchni 1,0835 ha. Księgi Wieczystej brak. Działka niezabudowana. Proponuje się perspektywiczne wykorzystanie nieruchomości jako: działalność gospodarcza, tereny przemysłowo-składowe, magazyny. Oferowana nieruchomość położona jest w Bielicach, na obrzeżu miejscowości, sąsiaduje z drogą powiatową. Działka posiada kształt nieregularny, ale proporcje korzystne i płaską konfiguracje. Położona w sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociągową i kanalizację.

Cena wywoławcza 103.100,00 zł,

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-09-2009 13:43:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 07-12-2009 11:42:12