Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 
Projekt
 Uchwała Nr   /     /09
   Rady Gminy Bielice
    z dnia 16 września 2009 r.
 
 
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz art. 82 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Rada Gminy Bielice wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000 zł ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
 
§ 2. Spłatę kredytu ustala się z dochodów własnych gminy w terminie do 30.11.2017 roku.
 
§ 3. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 08-09-2009 11:02:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 08-09-2009 11:03:58