Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W sprawie prowadzonej procedury zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

 
 
Bielice, 23 lipca 2009 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
o prowadzonej procedurze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice wymagającej przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1277) zawiadamiam o trwającej, zgodnie z  podjętą przez Radę Gminy Bielice Uchwałą Nr XV/78/08 z dnia 20 marca 2008 r., procedurą zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.  Z dokumentacją procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Bielicach.
 
Uwagi i wnioski do prowadzonej procedury można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bielicach w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnoszącego uwagę lub wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest Wójt Gminy Bielice.
 
 
Wójt Gminy Bielice
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 24-07-2009 08:55:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 24-07-2009 08:56:11