Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postepowania z nimi


Uchwała Nr XXVI/149/09

Rady Gminy Bielice

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 214, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z 2004 r. Dz. U. Nr 69 poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pyrzycach oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - Oddział w Szczecinie, Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie stale. Potrzebę odłowienia ma prawo zgłosić każdy z mieszkańców, zawiadamiając o niej pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego na stanowisku ds. ochrony środowiska, w każdy możliwy sposób, tj. osobiście, pisemnie, telefonicznie, faksem, lub pocztą elektroniczną.

§ 2. Na prowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt zostanie zawarta umowa z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt lub z przedsiębiorcą prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.

§ 3. Bezdomne zwierzęta, które zostaną złapane, będą umieszczone w schronisku. Przebywanie w schronisku odbywało się będzie na warunkach określonych Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą a podmiotem prowadzącym schronisko oraz Regulaminem obowiązującym w schronisku.

§ 4. W przypadku podejrzenia wścieklizny u bezdomnych zwierząt, a w szczególności u takich, które zaatakowały i pogryzły człowieka, nastąpi ich natychmiastowe odłowienie i poddanie obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny w schronisku dla zwierząt.

§ 5. Niezwłocznie po odłowieniu zwierzęcia, zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń informacja zawierająca fotografię zwierzęcia wraz z opisem wskazującym na datę i miejsce odłowienia oraz miejsce umieszczenia odłowionego zwierzęcia.

§ 6. Właściciel ma prawo odebrać odłowione zwierzę. Właściciel ponosi koszty wyłapania oraz ewentualne koszty pobytu zwierzęcia w schronisku.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 01-06-2009 13:11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 29-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 01-06-2009 13:11:55