Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 30 stycznia 2009 roku do 23 kwietnia 2009 roku


Lp.

Numer

uchwały

Uchwała w sprawie

Data podjęcia uchwały

Uwagi

Zmiany

1

2

3

4

5

127.

XXIII/127/09

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

30.01.2009

128.

XXIII/128/09

Zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice

30.01.2009

129.

XXIII/129/09

Zmieniająca Uchwałę XXXIV/175/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006 roku

30.01.2009

130.

XXIII/130/09

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych g miny - sołtysów

30.01.2009

131.

XXIII/131/09

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

30.01.2009

132.

XXIII/132/09

Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice

30.01.2009

133.

XXIV/133/09

Zmiany Statutu Gminy Bielice

27.02.2009

134.

XXIV/134/09

Wyrażenia zgody na realizację projektu „Zielone Przedszkole ”o numerze 1/1.9.1/09 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, podziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

135.

XXIV/135/09

Dalszej realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

27.02.2009

136.

XXV/136/09

Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bielice

23.04.2009

137.

XXV/137/09

Określenia szczególnych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat

23.04.2009

138.

XXV/138/09

Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 284 położonej w miejscowości Chabowo

23.04.2009

139.

XXV/139/09

Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 325/4 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego

23.04.2009

140.

XXV/140/09

Oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ul. Jana Pawła II 34a

23.04.2009

141.

XXV/141/09

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

23.04.2009

142.

XXV/142/09

Przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice na lata 2009-2032”

23.04.2009

143.

XXV/143/09

Dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice

23.04.2009

144.

XXV/144/09

Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice

23.04.2009

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 04-05-2009 15:26:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 04-05-2009 15:26:03