Uchwały Rady Gminy za 2009 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/144/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2009-04-27 11:40:10
Uchwała Nr XXV/143/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice 2009-04-27 11:35:36
Uchwała Nr XXV/142/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009-2032" 2009-04-27 11:31:14
Uchwała Nr XXV/141/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-04-27 11:16:50
Uchwała Nr XXV/140/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ul. Jana Pawła II nr 34 a 2009-04-27 11:13:17
Uchwała Nr XXV/139/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 325/4 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego 2009-04-27 11:10:54
Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 284 położonej w miejscowości Chabowo 2009-04-27 11:02:25
Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat 2009-04-27 10:57:38
Uchwała Nr XXV/136/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2009-04-27 10:52:22