Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Upowszechnienie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie".


Projekt

 

 

 

 

 

Uchwała Nr ……….

Rady Gminy Bielice

z dnia 27 lutego 2009r.

w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z póz .zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku nr 115 poz. 728 z póz. zm.), oraz zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjęty decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku, zatwierdzonym przez Komisję Europejską, Rada Gminy Bielice, uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Kontynuuje się realizację projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowanego ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

§ 2. Zabezpiecza się środki w budżecie Gminy na 2009 r. na w/w zadanie jako wkład własny do kwoty 5.849,50 i dofinansowanie projektu z Powiatu Pyrzyckiego do kwoty 58.498 - w ramach Poddziałania 7.1.2.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie form aktywnej integracji społecznej.

W Gminie Bielice w 2009 r. w/w form aktywnej integracji skorzysta 5 osób, które korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach . Z w/w osobami zostaną podpisane kontrakty socjalne, zostaną oni skierowani na szkolenia zawodowe oraz każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem finansowym przez tutejszy ośrodek.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach natomiast pozostałymi Partnerami są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: w Bielicach, Lipianach, Kozielicach, Warnicach, Pyrzycach, Przelewicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach zgodnie z umową ramową zawartą na okres 2007 - 2013.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 25-02-2009 08:30:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 25-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 25-02-2009 08:31:08