Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Wójta Gminy Bielice

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetragowej 2009-01-07 15:06:41
dokument Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości, ustalenia składu komisji i przyjęcia regulaminu rokowań 2009-01-07 15:12:02
dokument Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania zadań związanych z działalnością Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-01-08 08:20:40
dokument Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXII/125/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2009 rok 2009-01-19 14:42:03
dokument Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym budynku 34 a, położonego przy ul. Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem 2009-01-27 12:26:32
dokument Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Linie będącej własnością gminy i przyjęcia regulaminu 2009-01-27 12:31:08
dokument Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego w budynku nr 34 a położonym przy ul. Jana Pawła II w Bielicach 2009-01-27 12:36:47
dokument Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy 2009-07-02 08:37:50
dokument Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. infrastruktury, planowania przestrzennego i zamówień publicznych 2009-02-04 14:25:28
dokument Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Bielice 2009-02-10 08:01:13
dokument Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bielice 2009-02-19 14:41:40
dokument ZarządzenieNr 12/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości, ustalenia składu komisji i przyjęcia regulaminu 2009-02-27 08:31:48
dokument Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Bilice z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy 2009-03-02 09:53:30
dokument Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 2009-03-02 10:08:34
dokument Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie pwołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu "Zielone Przedszkole" w okresie od 1 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku 2009-03-02 13:31:06
dokument Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta 2009-03-02 13:40:11
dokument Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Bielice 2009-03-16 08:56:59
dokument Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości, ustalenia składu komsji i przyjęcia regulaminu rokowań 2009-03-16 09:08:25
dokument Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Linie będącej własnością gminy i przyjęcia regulaminu 2009-03-24 12:07:14
dokument Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 marca w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia regulaminu 2009-03-24 12:51:13
dokument Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Bielicach 2009-03-24 12:45:03
dokument Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia i realizacji Ogólnopolskiej Społecznej Kampanii Edukacyjnej PARPA pt. "Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne". Na terenie gminy Bielice w okresie od 07.04.2009.r. do 31.12.2009 r. 2009-04-01 09:21:57
dokument Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Swochowie 2009-04-01 09:29:13
dokument Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego alei owocowych 2009-04-01 09:40:18
dokument Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie uruchominia funduszu nagród. 2009-04-02 11:05:31
dokument Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bielicach 2009-04-02 11:12:38
dokument Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach i w Nowym Chrapowie 2009-04-06 12:08:10
dokument Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. Przebudowa i zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-sportowe w m. Chabowo gm. Bielice. 2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Linie gm. Bielice 2009-04-06 12:36:17
dokument Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Bielicach 2009-04-09 10:47:19
dokument Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Bielicach regulaminu okresowej oceny pracowników 2009-04-09 11:19:12
dokument Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2009 r. 2009-07-02 09:36:53
dokument Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości gminnych 2009-04-09 11:20:57
dokument Zarządzenie Nr 33/2009 wójta Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie dni wolnych od pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2009-04-17 09:03:03
dokument Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 kwietnia w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego w Swochowie 2009-04-20 08:46:46
dokument Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego alei owocowych położonych na terenie Gminy Bielice 2009-04-20 09:02:43
dokument Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania zespołu ds. organizacji III Gminnego Dnia Dziecka 2009-04-27 08:25:10
dokument Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie pobierania opłat za ksero i fax 2009-05-04 14:30:02
dokument Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie ustalenia ceny centralnego ogrzewania 2009-05-18 10:34:53
dokument Zarządzenie nr 39/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komsji wyborczych utworzonych na terenie gminy Bielice do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku 2009-05-18 10:42:05
dokument Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych 2009-05-18 10:57:19
dokument Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Bielice w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości, ustalenia składu komisji i przyjęcia regulaminu rokowań 2009-05-18 11:07:06
dokument Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości, ustalenia składu komisji i przyjęcia regulaminu 2009-05-18 11:15:30
dokument Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na terenie Gminy Bielice 2009-05-18 11:39:24
dokument Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia regulaminu 2009-05-26 10:18:24
dokument Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Linie będącej własnością gminy i przyjęcia regulaminu 2009-05-26 10:24:28
dokument Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2009r. 2009-06-25 14:52:58
dokument Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Będgoszczy 2009-05-26 10:43:01
dokument Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie uruchomienia funduszu nagród na Dzień Pracownika Samorządowego 2009-05-29 12:06:30
dokument Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bielicach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 2009-06-25 08:53:59
dokument Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji. 2009-06-25 08:57:21
dokument Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Bielicach. 2009-06-25 10:12:39
dokument Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Chabowie i Bielicach. 2009-06-25 10:21:24
dokument Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie konkursów gminnych w "Dniu Chleba". 2009-06-25 10:45:24
dokument Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bielicach 2009-07-02 08:26:08
dokument Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 2009-07-02 08:40:16
dokument Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach, w Nowym Chrapowie i w Chabowie, i przyjęcia Regulaminu przetargu. 2009-06-30 12:23:23
dokument Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2009r. 2009-08-13 14:26:39
dokument Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 lipca 2009r w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przekazywanie i zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 2009-07-02 08:42:48
dokument Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie: powołania zespołu ds. organizacji imprezy kulturalnej pn. "Święto Chleba" 2009-07-02 08:45:03
dokument Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji 2009-07-03 08:26:20
dokument Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie i przyjęcia regulaminu 2009-07-24 13:59:06
dokument Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 lipca 2009r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia regulaminu. 2009-07-24 14:03:04
dokument Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Bielicach i przyjęcia regulaminu rokowań 2009-07-24 14:05:44
dokument Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Parsowie i przyjęcia regulaminu rokowań 2009-07-24 14:07:08
dokument Zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości zaliczki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 2009-08-11 14:59:49
dokument Zarządzenie Nr 66/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 18/1 wraz z przynależnym gruntem w dziłce zabudowanej położonych w miejscowości Linie. 2009-08-19 13:27:54
dokument Zarządzenie Nr 67/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej. 2009-08-13 13:23:21
dokument Zarządzenie Nr 68/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 sierpnia 2009r w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej 2009-08-13 13:24:57
dokument Zarządzenie Nr 69/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2009 r. 2009-08-13 14:23:18
dokument Zarządzenie Nr 70/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach, w Nowym Chrapowie i w Chabowie, i przyjęcia Regulaminu przetargu. 2009-09-03 16:43:39
dokument Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18/1 wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej położonych w miejscowości Linie w drodze przetargu nieograniczonego 2009-09-03 16:46:24
dokument Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2009-09-11 13:49:26
dokument Zarzadzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Bielicach 2009-09-11 10:57:49
dokument Zarządzenie Nr 74/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na terenie Gminie Bielice 2009-09-05 11:42:08
dokument Zarządzenie Nr 75/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin upraw i użytków rolnych. 2009-10-09 10:56:58
dokument Zarządzenie Nr 76/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 września 2009 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły 2009-09-16 10:53:15
dokument Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2009r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Pani Małgorzacie Woronowicz 2009-09-22 09:48:17
dokument Zarządzenie Nr 78/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 września 2009r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na rok 2010 2009-09-22 10:28:06
dokument Zarządzenie Nr 79/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 146/2 położonej w miejscowości Babin w drodze bezprzetargowej 2009-09-28 15:20:45
dokument Zarządzenie Nr 80/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 września 2009r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie i przyjęcia regulaminu. 2009-09-29 11:53:18
dokument Zarządzenie Nr 81/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 września 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia regulaminu 2009-09-29 11:55:46
dokument Zarządzenie Nr 82/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 września 2009r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Bielicach i przyjęcia regulaminu rokowań 2009-09-29 11:58:04
dokument Zarządzenie Nr 83/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 września 2009r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Parsowiei przyjęcia regulaminu rokowań 2009-09-29 12:01:29
dokument Zarządzenie Nr 84/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2009r. 2009-10-06 09:36:26
dokument Zarządzenie Nr 85/2009 Wója Gminy Bielice z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2009-10-13 11:31:05
dokument Zarządzenie Nr 86/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 października 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2009-11-10 07:52:38
dokument Zarządzenie Nr 87/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 października 2009r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach w Nowym Chrapowie i w Chabowie i przyjęcia Regulaminu Przetargu 2009-11-10 07:49:42
dokument Zarządzenie Nr 88/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji do czynności związanych z pozyskiwaniem informacji dotyczących utylizacji azbestu 2010-02-22 12:17:38
dokument Zarządzenie Nr 89/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej, położonej w obrębie Bielice 2009-12-03 11:27:53
dokument Zarządzenie Nr 90/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie i przyjęcia regulaminu. 2009-12-07 11:47:24
dokument Zarządzenie Nr 91/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia regulaminu 2009-12-07 11:54:49
dokument Zarządzenie Nr 92/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2009 r. 2009-12-09 08:38:28
dokument Zarządzenie Nr 93/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości zaliczki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 2009-12-09 08:00:35
dokument Zarządzenie Nr 94/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmian z budżecie i układzie wykonawczym na 2009 r. 2009-12-16 10:47:31
dokument Zarządzenie Nr 95/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Będgoszcz 2010-05-06 08:33:15
dokument Zarządzenie Nr 96/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2009 r. 2009-12-30 09:32:50
dokument Zarządzenie Nr 97/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt 2010-02-22 12:19:31
dokument Zarządzenie Nr 98/2009 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2009r. 2010-01-08 13:05:10