Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2009 rok


U C H W A Ł A Nr XXII/126/08

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 31 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2009 rok.

 

Na podstawie art.21.ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm./ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

 

§ 1. Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady Gminy Bielice na 2009 rok, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr XXII/126/08

Rady Gminy Bielice

z dnia 31 grudnia 2008 r.

 

Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw

Gospodarczych

 

na 2009 rok

 

 

 

 

STYCZEŃ

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

1/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

2/ innych uchwał wynikających z bieżących potrzeb

 

LUTY

Spotkanie na temat działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie . /Udział Prezesa ZIR-u i Przewodniczącej ZIR Powiatu Pyrzyckiego

oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach/

 

Spotkanie z udziałem kierownika Rejonowych Spółek Wodnych w Pyrzycach oraz Przewodniczącej Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Bielicach na temat utrzymania urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Bielice.

 

MARZEC

 

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielice za 2008 rok

  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  • absolutorium dla Wójta Gminy Bielice za 2008 rok

  • taryf za wodę i odprowadzanie ścieków

  • innych uchwał wynikających z bieżących potrzeb

 

Spotkanie z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych na temat stopnia realizacji wniosków gminy Bielice dotyczących przekazywania

gruntów rolnych na cele publiczne.

 

KWIECIEŃ

 

Spotkanie informacyjne na temat sprzedaży mienia komunalnego gminy Bielice.

Spotkanie z prezesami kół łowieckich działającymi na terenie gminy Bielice na temat odszkodowań z tytułu szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną.

 

CZERWIEC

 

Spotkanie na temat przygotowań do akcji skupowej zbóż - czerwiec /lipiec

z udziałem potencjalnych podmiotów skupowych.

 

Zaopiniowanie projektów uchwał proponowanych na sesję w czerwcu.

 

 

WRZESIEŃ

 

Przeanalizowanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

 

Przygotowanie do akcji skupu buraka cukrowego -spotkanie m.in. z udziałem przedstawiciela Cukrowni Kluczewo i Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

 

Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję wrześniową.

 

PAűDZIERNIK

Informacja Wójta na temat realizowania zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Bielice.

 

LISTOPAD

 

Zaopiniowanie projektów uchwał okołobudżetowych i innych będących przedmiotem sesji.

Ocena realizacji zaplanowanych inwestycji zaplanowanych oraz pozyskanych środków z zewnętrznych źródeł finansowania.

 

GRUDZIEŃ

 

-Ustalenie planu pracy na 2010 rok

-Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok i innych uchwał przedłożonych pod obrady sesji.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do

Uchwały Nr XXII/126

Rady Gminy Bielice

z dnia 31 grudnia 2007 r.

 

 

 

Plan pracy Komisji ds. Społecznych

 

na 2009 rok

 

 

STYCZEŃ -

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

1/ „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

2/ innych uchwał wynikających z bieżących potrzeb

 

Spotkanie z kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielicach na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Bielice.

 

 

LUTY

Działalność kulturalno - sportowa na terenie gminy Bielice.

 

MARZEC

 

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielice za 2008 rok

  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  • absolutorium dla Wójta Gminy Bielice za 2008 rok

  • taryf za wodę i odprowadzanie ścieków

  • innych uchwał wynikających z bieżących potrzeb

 

KWIECIEŃ - Spotkanie poświęcone sprawom oświaty.

Zaopiniowanie projektów uchwał wynikających w bieżących potrzeb

 

 

CZERWIEC

 

 

Zaopiniowanie projektów uchwał proponowanych na sesję w czerwcu.

 

Spotkanie z Klubem Sportowym „UNIA” Swochowo na temat wydatków klubu.

 

WRZESIEŃ

 

 

Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję wrześniową.

 

PAűDZIERNIK

 

1.Posiedzenie na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Bielice 2. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Bielice.

 

 

 

LISTOPAD

 

Zaopiniowanie projektów uchwał okołobudżetowych

2. Informacja na temat realizowania zadań dotyczących pomocy społecznej i potrzeb w tym zakresie.

GRUDZIEŃ

 

-Ustalenie planu pracy na 2010 rok

-Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok i i innych uchwał przedłożonych pod obrady sesji.

 

Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do

Uchwały Nr XXII/126/08

Rady Gminy Bielice

z dnia 31 grudnia 2008 r.

 

 

 

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

 

na 2009 rok

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bielice oprócz opiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji przeprowadzi kontrole w zakresie :

 

- wykonania budżetu gminy Bielice za 2008 rok i opracuje wniosek w sprawie absolutorium - marzec

 

- wydatków na podróże służbowe / delegacje/ - kwiecień

 

- sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową oraz na cele rekreacyjne - maj

 

- realizowania uchwały w sprawie przyznawania Stypendium Wójta Gminy Bielice - czerwiec

 

- postępowania przetargowego na realizowane zadania inwestycyjne - wrzesień

 

- realizacji zaplanowanych inwestycji - listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 06-01-2009 14:18:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 02-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 06-01-2009 14:22:45