Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/120/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie określania wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę


UCHWAŁA Nr XXII/120/08

Rady Gminy Bielice

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. nr 147, poz. 1229 z póź.zm.: Dz.U. z 2003r. nr 52, poz. 452, Dz.U. z 2004r. nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2005r. nr 100, poz. 835 i 836, Dz.U. z 2006r. nr 191, poz. 1410, Dz.U. z 2007r. nr 89, poz. 590, Dz.U. z 2008r. nr 163, poz. 1015) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości:

1/ dwanaście (12) złotych za każdą godzinę udziału w:

a/ działaniu ratowniczym,

b/ zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

2/ pięć (5) złotych za udział w szkoleniu pożarniczym nie mającym charakteru zawodów sportowo-pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę na terenie powiatu pyrzyckiego

3/ dwanaście (12) złotych za udział w szkoleniu pożarniczym nie mającym charakteru zawodów sportowo-pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę na terenie miejscowości położonych w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego, wyłączając miejscowości położone w granicach administracyjnych powiatu pyrzyckiego.

4/ 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę poza terenem województwa zachodniopomorskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2008 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 06-01-2009 13:28:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 02-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 06-01-2009 13:30:41