Uchwały Rady Gminy za 2008r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2009 rok 2009-01-06 14:18:42
Uchwała Nr XXII/124/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-01-06 14:10:44
Uchwała Nr XXII/123/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów gminy w nieruchomości nr 247 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego 2009-01-06 13:56:39
Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ul. Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem 2009-01-06 13:51:29
Uchwała Nr XXII/122/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielice 2009-01-06 13:47:52
Uchwała Nr XXII/120/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie określania wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 2009-01-06 13:28:21
Uchwała Nr XXII/119/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2009-01-06 13:20:19
Uchwała Nr XXII/118/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 2009-01-06 13:15:44
Uchwała Nr XXII/117/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 2009-01-06 13:09:45
Uchwała Nr XXII/116/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-01-06 13:05:03
Uchwała Nr XXII/125/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009 2009-01-06 12:29:50