Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie przystąpienia gminy do stowarzyszenia Dolnooddrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich


Projekt

UCHWAŁA NR……

Rady Gminy Bielice

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy do stowarzyszenia- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Bielice do stowarzyszenia- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2. Wyznaczyć Pana Zdzisława Lecha Twardowskiego jako przedstawiciela do reprezentowania Gminy Bielice w stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 3. Status stowarzyszenia stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/58/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - „DIROW”- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 24-12-2008 09:37:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 19-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 24-12-2008 09:37:31