Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielice


Projekt

Uchwała Nr …………

Rady Gminy Bielice

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielice.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295,z późn.zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1.1.Gmina Bielice sprawia pogrzeb osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie Gminy Bielice, jeżeli nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji, względnie osoby zobowiązane nie mają możliwości ich pochowania.

2. O zgonie osoby zmarłej powiadamia się pozostałego małżonka, a w wypadku, gdy okaże się to niemożliwe krewnych zstępnych i wstępnych lub innych krewnych, z którymi zmarły utrzymywał kontakt, lub których adres lub numer telefonu są znane.

3. Jeżeli zmarłym jest cudzoziemiec, osoby o których mowa w ust.2 powiadamia się za pośrednictwem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego. Gdy obywatelstwo zmarłego jest nie ustalone lub gdy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie ma właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego o zgonie powiadamia się ministra właściwego ds. zagranicznych.

§ 2.1. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, o ile wyznanie to było znane pracownikowi socjalnemu, na cmentarzu komunalnym.

2. Sprawienie pogrzebu, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności:

1/ przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie, ubranie,

2/ przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub chłodni,

3/ dostarczenie trumny,

4/ przewóz zwłok karawanem,

5/ klepsydry,

6/ złożenie zwłok w grobie ziemnym,

7/wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznaniowym i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu,

8/ oraz inne wymagane przepisami prawa.

§ 3.1.Udział Gminy Bielice w sprawieniu pogrzebu możliwy jest w formie:

1/pogrzebu zleconego zakładowi pogrzebowemu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,

2/ zasiłku celowego, celowego specjalnego lub celowego zwrotnego na sprawienie pogrzebu, przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, na wniosek osoby ponoszącej koszty pochówku, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej sprawienie pochówku jest zadaniem  obowiązkowym  gminy. Gmina ma obowiązek sprawić pogrzeb osobie zmarłej  zarówno bezdomnej, jak również osobie która pozostawała w rodzinie korzystającej z pomocy społecznej i nie posiada uprawnień do zasiłku pogrzebowego. Ponadto również gdy ze strony osób spokrewnionych   brak jest możliwości uzyskania zasiłku pogrzebowego na rzecz osoby zmarłej przez osoby spokrewnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 19-12-2008 12:46:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 19-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 24-12-2008 08:02:46