Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 29 stycznia 2008 r. do 30 października 2008 r.


 

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY W BIELICACH

KADENCJA V

od 29 stycznia do 30 października 2008 roku

 

L.P.

NUMER

UCHWAŁY

UCHWAŁA W SPRAWIE

DATA

PODJĘCIA

UCHWAŁY

UWAGI

ZMIANY

1

2

3

4

5

69

XIV/69/08

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

29.01.2008

 

70

XIV/70/08

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

29.01.2008

 

71

XIV/71/08

w sprawie zaciągania kredytu długoterminowego

29.01.2008

 

72

XIV/72/08

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

29.01.2008

 

73

XIV/73/08

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008-2010

29.01.2008

 

74

XIV/74/08

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dział podatku publicznego w roku 2008

29.01.2008

 

 

 

 

 

 

75

XIV/75/08

w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice

29.01.2008

 

76

XV/76/08

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

20.03.2008

 

77

XV/77/08

w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu

20.03.2008

 

78

XV/78/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

20.03.2008

 

79

XV/79/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach geodezyjnych Linie i Nowe Chrapowo

20.03.2008

 

80

XV/80/08

w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy- sołtysów

20.03.2008

 

 

 

 

 

 

 

81

XV/81/08

w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Będgoszczy 18 w lokalu zlokalizowanym na stacji paliw

20.03.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

XVI/82/08

w sprawie przyjęcia zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo

29.04.2008

 

83

XVI/83/08

w sprawie zmiany Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach

29.04.2008

30.06.2008 uchylona na XVIII sesji

84

XVI/84/08

w sprawie zmiany Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

29.04.2008

zm. 30.06.2008

85

XVI/85/08

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

29.04.2008

 

86

XVI/86/08

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Bielice

29.04.2008

 

87

XVI/87/08

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice

29.04.2008

 

88

XVI/88/08

w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice

29.04.2008

 

89

XVI/71/08

w sprawie dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice

29.04.2008

 

90

XVI/90/08

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice

29.04.2008

 

91

XVIII/91/08

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

30.06.2008

 

92

XVIII/92/08

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

30.06.2008

 

93

XVIII/93/08

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

30.06.2008

 

 

 

94

XVIII/94/08

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/83/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29(kwietnia) 2008 roku

30.06.2008

 

95

XVIII/95/08

w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowanego…

30.06.2008

 

96

XVIII/96/08

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice

30.06.2008

 

97

XIX/97/08

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

10.09.2008

 

98

XIX/98/08

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Statutu uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

10.09.2008

 

99

XIX/99/08

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 2/15 położonej w m. Linie

10.09.2008

 

100

XIX/100/08

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej Nr 211 położonej w Parsowie

10.09.2008

 

101

XIX/101/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargową części nieruchomości oznaczonej Nr 9/12 położonej w Starym Chrapowie

10.09.2008

 

102

XIX/102/08

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

10.09.2008

 

103

XIX/103/08

w sprawie zasad udzielania „Stypendium Wójta Gminy Bielice”

10.09.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

XX/104/08

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Babinie”

30.10.2008

 

105

XX/105/08

w sprawie rozpatrzenia skargi Andżeliki Ignasiak i Iwony Świst

30.10.2008

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 12-12-2008 12:24:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 04-05-2009 12:57:42