Uchwały Rady Gminy za 2008r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXI/106/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2008-12-02 11:56:00
Uchwała Nr XXI/108/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice ( zał. 1) 2008-12-02 14:12:12
Uchwała Nr XXI/109/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego za 2009 rok (zał. 2) 2008-12-02 14:13:36
Uchwała Nr XXI/110/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2009 rok 2008-12-02 14:13:57
Uchwała Nr XXI/111/08 Rady GminyBielice z dnia 2008 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok 2008-12-02 14:14:12
Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2008-12-02 14:10:18
Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 241/18 połozonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego 2008-12-02 14:10:42
Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów gminy w nieruchomości nr 230 położonej w Nowym Chrapowie w drodze przetargu nieograniczonego 2008-12-02 14:10:59