Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2009 rok


Projekt

UCHWAŁA Nr ..............

RADY GMINY BIELICE

z dnia 26 listopada 2008r.

w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Na podstawie art. 5 ust.1 i art.7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

L.P.

Przedmiot opodatkowania

Stawki podatku na 2009r. (w zł)

1.

a)

b)

c)

Od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni

0,65

3,70

0,20

2.

a)

b)

c)

d)

e)

Od budynków lub ich części:

mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

0,50

18,00

9,00

3,50

5,50

3)

Od budowli -ich wartość określona na podstawie art.4 ust. 1. pkt. 3. i ust . 3-7.

2%

§2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1. Nieruchomości lub ich części będące w zarządzie gminy, z wyłączeniem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

2. Nieruchomości lub ich części zajęte przez stowarzyszenia zrzeszające producentów rolnych, za wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

3. Budynki mieszkalne lub ich części stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu podatników podatku rolnego w rozumieniu art.2.ust.1. ustawy o podatku rolnym (posiadających gospodarstwo rolne) z wyłączeniem budynków lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

4. Pozostałe budynki lub ich części określone w §1. pkt 2. p-pkt e, stanowiące własność bądź będące w posiadaniu emerytów lub rencistów, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynków wyna jętych innym osobom oraz za wyjątkiem garaży,

następująco:

a) powierzchnię do 100 m2 w 50% ustalonej stawki;

b) od pozostałej powierzchni powyżej 100 m2 całkowicie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§4. Traci moc Uchwała Nr XI/53/07 z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości , zmieniona Uchwałą Nr XIII/60/07 z dnia 31grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości.

§5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 19-11-2008 14:04:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 19-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 19-11-2008 14:04:25