Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realzacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Babinie"


Uchwała Nr XX/ 104/08

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie

wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Babinie „.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218/, art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984/Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim

w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Babinie ”

§ 2. Określa się wysokość udziału Gminy Bielice w realizowanym

przedsięwzięciu do kwoty 25.000 zł. / słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 06-11-2008 08:28:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 06-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 06-11-2008 08:28:38