Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/101/08 Rady Gminy Bielice z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową części nieruchomości oznaczonej numerem 91/2 położonej w Starym Chrapowie


U C H W A Ł A Nr XIX/101/08

R A D Y G M I N Y B I E L I C E

z dnia 10 września 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową części nieruchomości

oznaczonej numerem 91/2 położonej w Starym Chrapowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. nr 262, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż bezprzetargową części nieruchomości nieza-

budowanej oznaczonej numerem w ewidencji geodezyjnej 91/2, o pow.

0,0957 ha położonej w obrębie Starego Chrapowa Gmina Bielice.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomość gminna oznaczona jako działka nr 91/2 położona w obrębie Starego Chrapowa o pow. 0,0957 ha stanowi drogę i taką pełni rolę.

Właściciele sąsiedniej nieruchomości przylegającej bezpośrednio do przedmiotowej działki zwrócili się o sprzedanie części działki celem poprawienia warunków zagospodarowania ich nieruchomości.

W związku z tym, że działka nr 91/2 stanowiąca drogę jest szeroka i część pasa przylegająca bezpośrednio do sąsiedniej nieruchomości nie będzie kolidowało. Koszty związane z wydzieleniem geodezyjnym poniesie wnioskodawca.

Na ten temat odbyło się zebranie wiejskie w Starym Chrapowie, na którym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wydzielenie z ww. drogi i bezprzetargową sprzedaż, na rzecz wnioskodawców.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 18-09-2008 12:07:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 18-09-2008 12:07:03