Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/95/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sparwie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu "Nowa szansa"


Uchwała Nr XVIII/95/08

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowanego ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z póz .zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku nr 64 poz. 593 z póz. zm.), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowanego ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

§ 2.Zabezpiecza się środki w budżecie Gminy na 2008 r. na w/w zadanie jako wkład własny do kwoty 7.500 zł i dofinansowanie projektu z Powiatu Pyrzyckiego do kwoty 54.108 zł -

w ramach Poddziałania 7.1.2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 marca 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

UZASADNIENIE

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie form aktywnej integracji społecznej.

W Gminie Bielice skorzysta 6 osób. Zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe: dla trzech kobiet kucharz-kelner oraz dla trzech mężczyzn - glazurnik. Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem finansowym przez Ośrodek i z każdym zostanie podpisany kontrakt socjalny.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach natomiast pozostałymi Partnerami są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: w Bielicach, Lipianach, Kozielicach, Warnicach, Pyrzycach, Przelewicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach zgodnie z Porozumieniem z dnia 28.01.2008 r. Jednakże pomimo takiego upływu czasu dopiero w dniu 14.05.2008 r. otrzymaliśmy pismo z PCPR informujące nas o zatwierdzonym ostatecznym wniosku o dofinansowanie projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowany ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, ponadto w dniu 21.05.2008 r. na spotkaniu w PCPR w Pyrzycach otrzymaliśmy do wiadomości Umowę Ramową, z której wynikałoby podpisane w dn.08.05.2008 r. powyższego projektu. Opóźnienie związane z wdrożeniem programu ma również wpływ na miesiąc w którym przedkładamy powyższy projekt uchwały do zatwierdzenia.

Wykonała: Anna Maria Kopacka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 22-07-2008 08:30:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 09-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 22-07-2008 08:30:07