Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/91/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w zmieniająca wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice


U C H W A Ł A Nr XVIII / 91 / 08

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 30 czerwca 2008 r.

zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.Nr 142,poz.1591, z 2002 r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, Nr 48,poz.327, z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218./ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVI/99/04 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bielice zmienionego Uchwałami Rady Gminy Bielice :Nr XXIV/132/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku, Nr X/38/07 z dnia 24 września 2007 r. i Nr XIII/62/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany :

1/ w punkcie 11 dot. „Budowy świetlicy wraz z wyposażeniem w m. Linie zmienia się wartość kosztorysową z kwoty 400.000 zł. na kwotę : „ 550.000 „zł.

2/ w rubryce „Plan nakładów 2009 „ zmienia się kwotę 50.000 zł. na kwotę „ 200.000” zł.

3/ w pozycji „Ogółem „dot .planu nakładów 2009 zmienia się kwotę 5.160.000,- zł. na kwotę „5.310.000 „zł.

4/ w rubryce „źródła finansowania” - „środki własne” zmienia się kwotę 15.000 zł. na kwotę „45.000 „zł.,

5/ w pozycji „Ogółem” dot. źródła finansowania- środki własne” zmienia się kwotę 1.890.000 zł. na kwotę „1.920.000,-zł.”

6/ w rubryce „dofinansowanie „ zmienia się kwotę 35.000 zł. na kwotę „105.000” zł.

7/ w pozycji Ogółem dot. dofinansowania zmienia się kwotę 2.820.000 zł. na kwotę :” 2.890.000” zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 08-07-2008 10:02:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 08-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 08-07-2008 10:02:25