Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/82/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo


U C H W A Ł A Nr XVI/ 82/08

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 29 kwietnia 2008 r.  

w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 Nr 6, poz.41, Nr 141,poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.964, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :  

§1.Przyjmuje się zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice uchwalonego Uchwałą Nr IX/144/2000 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia Studium, w zakresie problematyki dotyczącej lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.  

§ 2. Integralną część uchwały stanowią :

1/ tekst zmiany studium - załącznik Nr 1

2/ rysunek zmiany studium - załącznik Nr 2 - mapa w skali 1:20 000

3/ rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag - załącznik Nr 3  

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.  

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal1-jeden.jpg (JPG, 33KB) 2008-05-08 15:46:29 203 razy
2 za1-trzy.jpg (JPG, 56KB) 2008-05-08 15:46:29 231 razy
3 zal1-cztery.jpg (JPG, 92KB) 2008-05-08 15:46:29 201 razy
4 zal2.jpg (JPG, 2.MB) 2008-05-08 15:46:29 222 razy
5 zal1-dwa.jpg (JPG, 1.MB) 2008-05-08 15:46:29 215 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 08-05-2008 15:46:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 15-05-2008 13:05:52