Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/84/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach


UCHWAŁA Nr XVI/84/08
Rady Gminy Bielice

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h, w związku z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175 poz. 1462, Nr 179. poz. 1487, Nr 180. poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818)  Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach,  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/86/04 Rady Gminy Bielice z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielicach wprowadza się następujące zmiany:

1/ Rozdział IV otrzymuje brzmienie „ Działalność finansowa” i następującą treść:

„§  14.  Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu Gminy Bielice w zakresie wykonywania zadań własnych oraz budżetu Wojewody w zakresie zadań własnych i zadań zleconych.

§ 15. Ośrodek posiada wspólny rachunek bankowy z Urzędem Gminy w Bielicach w Banku Spółdzielczym w Bielicach.

§ 16. Ośrodek tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wspólnie z Urzędem Gminy w Bielicach.

§ 17. Zasady gospodarowania funduszem, o którym mowa w § l6 określa Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany przez Urząd Gminy w Bielicach.

§ 18. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Bielicach zgodnie z podpisanym porozumieniem”.

2/ „Postanowienia końcowe” otrzymują oznaczenie Rozdziału V

1. dotychczasowy „§ 14 oznacza się jako § 19

2. dotychczasowy § 15 oznacza się jako § 20

3. dotychczasowy § 16 oznacza się jako § 21”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 08-05-2008 15:45:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 15-05-2008 13:03:40