Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/88/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice


UCHWAŁA Nr XVI/88/08

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

 

 

w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Bielice.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167,poz.1759,z; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 7 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959r. (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 ,Nr 120,poz.1268, z 2002 r. Nr 113,poz.984, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2006 r. Nr 220,poz.1600/Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Bielice:

1/ za miejsce pod grób dziecka do 12 lat - 40 zł

2/ za miejsce pod grób pojedynczy - 90 zł

3/ za miejsce pod grób podwójny - 150zł

4/ za miejsce pod grób pojedynczy murowany - 180 zł

5/ za miejsce pod grób podwójny murowany - 230 zł

6/ za wjazd na teren cmentarza/nie dotyczy służb porządkowych/ - 30 zł.

 

2. Opłaty, o których mowa w ust.1 pkt.1-5 dotyczą wszystkich istniejących grobów na cmentarzach, za które nie uiszczono opłat.

3. Opłaty wymienione w ust.1-5 uiszcza się na okres 20 lat. Po tym terminie można przedłużyć umowę przez uiszczenie obowiązujących w tym czasie opłat.

4. Pochówki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach są zwolnione z opłaty za miejsce pod groby na cmentarzach komunalnych.

5. Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Gminy w Bielicach.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice.

 

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 05 maja 2008 roku i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy i w sołectwach na terenie gminy Bielice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 08-05-2008 15:44:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 15-05-2008 12:59:31