Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Uchwał od 1 stycznia 2005r. do 26 maja 2006r.


REJESTR UCHWAŁ

RADY GMINY W BIELICACH

KADENCJA IV

OD 1 STYCZNAIA 2005 ROKU DO 26 MAJA 2006 ROKU

LP.

NUMER UCHWAŁY

UCHWAŁA W SPRAWIE

DATA PODJĘCIA UCHWAŁY

UWAGI ZMIANY

1

2

3

4

5

1.

XX/114/05

zatwierdzenia planu pracy na 2005 rok

22.02.2005r.

2.

XX/115/05

programu współpracy na 2005 r. Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

22.02.2005r.

3.

XX/116/05

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

22.02.2005r.

4.

XX/117/05

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych

22.02.2005r..

5.

XX/118/05

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku w szkole

22.02.2005r.

6.

XXI/119/05

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości

24.03.2005r.

7.

XXI/120/05

w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorczego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice

24.03.2005r.

8.

XXI/121/05

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice za 2004 rok

24.03.2005r.

9.

XXI/122/05

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

24.03.2005r.

10.

XXI/123/05

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

24.03.2005r.

11.

XXI/124/05

uchylenia uchwały

24.03.2005r.

12.

XXI/125/05

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

24.03.2005r.

13.

XXII/126/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

28.04.2005r.

14.

XXII/127/05

zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości

28.04.2005r.

15.

XXII/128/05

zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego

28.04.2005r.

16.

XXIII/129/05

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

25.05.2005r.

17.

XXIV/130/05

przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie”

29.06.2005r.

18.

XXIV/131/05

wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Bielice i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie

29.06.2005r.

19.

XXIV/132/05

wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Bielice i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie

29.06.2005r.

20.

XXIV/133/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

29.06.2005r

21.

XXIV/134/05

wyrażenia zgody na przejecie w użyczenie na czas określony 6 lat nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach

29.06.2005r.

22.

XXIV/135/05

wyrażenia zgody na przejecie w użyczenie na czas określony 6 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Witolda Józak, zam. Chabówko

29.06.2005r.

23.

XXV/136/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

28.09.2005r.

24.

XXV/137/05

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

28.09.2005r.

25.

XXV/138/05

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

28.09.2005r.

26.

XXV/139/05

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

28.09.2005r.

27.

XXV/140/05

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku w szkole

28.09.2005r.

28.

XXV/141/05

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice

28.09.2005r.

29.

XXVI/142/05

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2005 rok

26.10.2005r.

30.

XXVI/143/05

przeniesienia praw majątkowych

26.10.2005r.

31.

XXVII/144/05

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

01.12.2005r.

32.

XXVII/145/05

określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

01.12.2005r.

33.

XXVII/146/05

programu współpracy na 2006 rok Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

01.12.2005r.

34.

XXVII/147/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

01.12.2005r.

35.

XXVIII/148/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

29.12.2005r.

36.

XXVIII/149/05

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania Wójta Gminy

29.12.2006r.

37.

XXVIII/150/05

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice

29.12.2005r.

38.

XXVIII/151/05

ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

29.12.2005r.

39.

XXVIII/152/05

uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2006 rok

29.12.2005r.

40.

XXIX/153/06

zmian budżetu gminy

16.12.2006r.

41.

XXIX/154/06

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice

16.02.2006r.

42.

XXIX/155/06

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

16.02.2006r.

43.

XXIX/156/06

zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

16.02.2006r.

44.

XXIX/158/06

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

16.02.2006r.

45.

XXIX/159/06

przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku mieszkalnego

16.02.2006r.

46.

XXIX/160/06

zatwierdzenia planu pracy na 2006 rok

16.02.2006r.

47.

XXX/161/06

zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice

22.03.2006r.

48.

XXX/162/06

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania

22.03.2006r.

49.

XXX/163/06

zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na 2006r.

22.03.2006r.

50.

XXXI/164/06

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice za 2005 rok

12.04.2006r.

51.

XXXII/165/06

zmian w budżecie gminy na 2006 rok

26.05.2006r.

52.

XXXII/166/06

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

26.05.2006r.

53.

XXXII/167/06

nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Bielicach

26.05.2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 29-06-2006 12:41:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 29-06-2006 12:41:37