Uchwały Rady Gminy za 2008r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVI/82/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo 2008-05-08 15:46:29
Uchwała Nr XVI/83/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2008-05-08 15:46:08
Uchwała Nr XVI/84/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2008-05-08 15:45:49
Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2008-05-08 15:45:30
Uchwała Nr XVI/86/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:45:06
Uchwała Nr XVI/87/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:44:34
Uchwała Nr XVI/88/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:44:17
Uchwała Nr XVI/89/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków dla godpodarstw domowych na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:43:37
Uchwała Nr XVI/90/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2008-05-07 14:43:38