Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek XVI Sesji - 29 kwietnia 2008 rok


Porządek XVI sesji przedstawia się następująco :

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach na temat

utrzymania dróg powiatowych i planowanych pracach na terenie gminy

Bielice .

5. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w

Bielicach z działalności za 2007 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na

XV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Bielice:

- Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych

- ds. Społecznych

o odbytych posiedzeniach komisji w okresie międzysesyjnym

9. Interpelacje i zapytania radnych.

Przerwa

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo.

11. Projekt uchwały zmieniający Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bielicach.

12. Projekt uchwały zmieniający Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bielicach.

13. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania

z placów zabaw na terenie gminy Bielice.

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania

z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice.

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach

komunalnych na terenie gminy Bielice.

17. Projekt uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw

domowych na terenie gminy Bielice.

18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Bielice.

19. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zakończenie sesji.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 15-04-2008 14:40:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 15-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 16-04-2008 07:48:48