Uchwały Rady Gminy za 2008r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XV/80/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2008-04-04 08:30:37
Uchwała Nr XV/81/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Będgoszczy 18 w lokalu zlokalizowanym na stacji paliw 2008-04-04 08:28:20
Uchwała Nr XV/79/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach geodezyjnych Linie i Nowe Chrapowo 2008-04-04 08:23:47
Uchwała Nr XV/78/08 Rady Gminy Bielica z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2008-04-04 08:20:15
Uchwała Nr XV/77/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu 2008-04-04 08:18:15
Uchwała Nr XV/76/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat 2008-04-04 08:15:22