Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek XV sesji

Porządek  XV  sesji Rady Gminy Bielice –20 marca 2008 r. godz.10ºº przedstawia się następująco :  

1.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.     Przedstawienie porządku sesji.

3.     Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.     Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Bielice oraz sprawozdanie z działalności Policji za 2007 rok .

5.     Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach na temat utrzymania dróg powiatowych i planowanych pracach na terenie gminy Bielice.

6.     Informacja „ENEOS” Spółki z o.o. w sprawie realizacji II etapu modernizacji oświetlenia ulicznego - doświetlenie uliczne na terenie gminy Bielice.

7.     Informacja Dyrektora Zlewni Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na temat zaawansowania prac dotyczących inwestycji pn.”Budowa systemu kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielicach.

8.     Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2007 rok.

9.     Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok.

Przerwa

10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat.

14.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu.

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice.

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach geodezyjnych Linie i Nowe Chrapowo.

17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.z.o.o.w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bielice.

18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów.

19. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Będgoszczy 18 w lokalu zlokalizowanym na stacji paliw.

    20.Informacje Przewodniczących Komisji:

     Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice i ds. 

     Społecznych o odbytych posiedzeniach w okresie międzysesyjnym   

       21.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  22.Wolne wnioski i zapytania

  23.Zakończenie sesji.   

 

.

 

    Miejsce sesji  - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 12-03-2008 15:00:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 12-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 04-04-2008 09:03:29