Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od środków transportowych


PODATEK OD ŚRODKÓW

TRANSPORTOWYCH

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i

poniżej 12 ton,

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12 ton,

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego,

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton z

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego,

7) autobusy.

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany:

 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w Gminie Bielice zostały określone w UCHWALE Nr XI/54/07 Rady Gminy w Bielicach z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 r.

 

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku w złotych

 

1.

 

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

do 5 włącznie

500

 

 

powyżej 5 do 10 włącznie

520

 

 

powyżej 10

540

 

2.

 

powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie

do 5 włącznie

860

 

 

powyżej 5 do 10 włącznie

880

 

 

powyżej 10

900

 

3.

 

powyżej 9,0 t i poniżej 12 t

do 5 włącznie

1040

 

 

powyżej 5 do 10 włącznie

1060

 

 

powyżej 10

1080

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

950

1.000

13

14

1.000

1.100

14

15

1.050

1.150

15

 

1.100

1.260

trzy osie

12

17

1.100

1.200

17

19

1.150

1.250

19

21

1.200

1.300

21

23

1.250

1.350

23

25

1.300

1.576

25

 

1.350

1.576

cztery osie i więcej

12

25

1.300

1.400

25

27

1.350

1.450

27

29

1.400

1.654

29

31

1.654

2.453

31

 

1.654

2.453

 

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

 

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku w złotych

 

1.

 

Od 3,5 t do 5,5 t włącznie

do 5 włącznie

500

 

 

powyżej 5 do 10 włącznie

550

 

 

powyżej 10

600

 

2.

 

Powyżej 5,5 t do 9t włącznie

do 5 włącznie

700

 

 

powyżej 5 do 10 włącznie

750

 

 

powyżej 10

800

 

3.

 

Powyżej 9 t i poniżej 12 t

do 5 włącznie

900

 

 

powyżej 5 do 10 włącznie

950

 

 

powyżej 10

1.000

 

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1.000

1.300

18

25

1.100

1.400

25

31

1.200

1.500

31

 

1.412

1.936

trzy osie

12

40

1.246

1.936

40

 

1.723

2.505

 

 

 

 

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego :

 

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku w złotych

 

1.

 

Od 7 t do 9 t włącznie

do 5 włącznie

190

 

 

powyżej 5 do 10 włącznie

200

 

 

powyżej10

220

 

2.

 

Powyżej 9 t i poniżej 12 t

do 5 włącznie

220

 

 

powyżej 5 do 10 włącznie

250

 

 

powyżej10

300

 

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów : naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszania osi jezdnych

jedna oś

12

18

300

300

18

25

350

500

25

 

400

600

dwie osie

12

28

600

700

28

33

700

849

33

38

1.100

1.291

38

 

1.400

1.700

trzy osie i więcej

12

38

700

942

38

 

942

1.280

 

Stawki podatku dla autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia :

Lp.

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

1.

Mniejsza niż 30

800

2.

Równa lub wyższa niż 30

1.210

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1) pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i imunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

3) środki transportowe wykorzystywane w dowozie i odwozie na maksymalną odległość w linii prostej do 150 km na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w transporcie kombinowanym,

4) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

5) środki transportowe będące w posiadaniu Urzędu Gminy.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Osoby fizyczne i osoby prawne, będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego, właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik nr 1), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia wpływającego na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące podatku od środków transportowych znajdują się w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) oraz w przepisach prawa lokalnego.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 14-03-2008 13:02:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 12-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 17-03-2008 12:04:28