Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.


Uchwała Nr …………… projekt

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 1.000.000 zł

1. Dział 600 Transport i łączność 1.000.000 zł

rozdział Drogi publiczne gminne 1.000.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- drogi gminne : Nowe Chrapowo-Czarnowo i Chabowo - Nowe Linie 1.000.000 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 1.000.000 zł

1. Dział 801 Oświata i wychowanie 550.000 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 300.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300.000 zł

rozdział 80110 Gimnazja 200.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200.000 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 50.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 zł

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 250.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie placu

zabaw w Chabowie) 250.000 zł

3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (świetlica Linie) 100.000 zł

4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 100.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 100.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budynek socjalny

na boisku w Swochowie) 100.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 23-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:10:14