Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


projekt

Uchwała Nr / /08

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218)) oraz art. 82 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.217 i 218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Bielice wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000 zł ( słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2008.

§ 2. Spłatę kredytu ustala się z dochodów własnych gminy w terminie do 30.11.2014 roku.

§ 3. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 23-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:08:23